SRP / ENG

Najlepše bašte Srbije 2013:
Vrt za dušu


vrt za dusu
EDUKATIVNI SEMINARI KLINIKE ZA PSIHIJATRIJU KCS u zimskom semestru 2013/2014g.
Donacija Rotari kluba Klinici za psihijatriju KCS


CANTAB
Nedelja Svesti o Mozgu
SVI MOZGOVI NA JEDNOM MESTU!


3 grada, 15 lokacija, 28 institucija, 277 organizatora, 156 sati trajanja

11-17. marta
www.nsm.rs
EDUKATIVNI SEMINARI KLINIKE ZA PSIHIJATRIJU KCS u letnjem semestru 2012/2013g.
Zaštita dece od zlostavljanja i zanemarivanja
HUMANITARNA AKCIJA

"KUTAK ZA DUŠU"

XL
EDUKATIVNI SIMPOZIJUM KLINIKE ZA PSIHIJATRIJU KCS
u saradnji sa DBP i UPS

SPEKTAR ANKSIOZNIH POREMEĆAJA – IZAZOV SAVREMENOG DOBA
25. i 26. oktobar 2012.
Jugoslovensko dramsko pozorište, Beograd

Otvaranje    Izveštaj

Uvek je pravo vreme da se uradi ono što je ispravno! - Martin Luter King
Izradu sajta pomogla je farmaceutska kompanija Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson&Johnson. Izrada sajta agencija Blink N